Soltorpsvägen, Ronneby

Soltorpsvägen, Ronneby

Det här projektet innefattade ett standard takbytespaket.

Till en början tog vi bort den gamla taktäckningen för att sedan byta ut några takbjälkar och slutligen lägga nya betongplattor. Vi tackar ödmjukt vår kund för deras förtroende för oss.