Tararpsvägen, Asarum

Tarapsvägen, Asarum

Det här projektet omfattade renovering av träfasad.

Vi tog delvis bort den gamla fasaden och delen som blev kvar isolerade med stenull. Därefter tillverkade vi nya brädor som målades med färg som ger skydd från diverse miljöfaktorer. Resultatet blev en förbättring både i det estetiska med ett förbättrat exteriört utseende och det funktionella med en ökad termisk effektivitet.